Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 287 /2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr 287 /2012
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 21 grudnia  2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego  Krzyża 2.

 

Na podstawie § 2 ust. 4 umowy użyczenia z dnia 26 marca 2004 roku zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na:

-         oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., Prywatnemu Gabinetowi Lekarskiemu Wojciech Włodyka, pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,6 m2 znajdujących się w lokalu użytkowym nr 3 w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Czerwonego Krzyża 2 na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku,

-         na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., Firmie MEDI -PHARM pomieszczeń o łącznej powierzchni 8,7 m2 , znajdujących się w lokalu użytkowym nr 5 na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2,  na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 287/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 grudnia  2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego  Krzyża 2.

 

W dniu 14 grudnia 2012  roku Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,6 m2 Prywatnemu Gabinetowi Lekarskiemu Wojciech Włodyka i pomieszczeń o powierzchni 8,7 m2 na okres 3 lat od dnia 1 stycznia 2013 roku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (27/12/2012 11:09:17)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (27/12/2012 11:09:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (27/12/2012 11:09:31)
Lista wiadomości