Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 284/A/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr 284/A/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 grudnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie, zwany dalej Zespołem, środka trwałego, stanowiącego majątek Zespołu, tj. samochodu marki Fiat Ducato rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym PZJ 873P i numerze VIN: ZFA 23000005705516 - do Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie, w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych tej jednostki.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 284/A/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 grudnia  2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Średzkiego.

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2012r. Dyrektor Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie - zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości przekazania do użytkowania na potrzeby tej. Placówki samochodu marki Fiat Ducato, stanowiącego wyposażenie ZSE w Łęknie. W związku z tym, iż pismem z dnia 3 grudnia 2012 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie poinformował Zarząd Powiatu, iż dalsza eksploatacja ww. pojazdu jest dla jednostki nieopłacalna, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/12/2012 09:39:06)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/12/2012 10:22:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/12/2012 10:22:01)
Lista wiadomości