Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 232/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r.
 

Uchwała Nr 232/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Jażdżewskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuje pozytywnie propozycję zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Jażdżewskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 232/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Jażdżewskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej  Nr 432.

 

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska pismem Nr IiZ.7021.1.88.2012 z dnia 20-08-2012 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi-ulicę Jażdżewskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432. Droga- ulica Jażdżewskiego, spełnia definicję dróg gminnych, określoną w art.7  ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do kompetencji Zarządu Powiatu należy opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (07/09/2012 13:40:25)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (07/09/2012 13:40:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (07/09/2012 13:40:51)
Lista wiadomości