Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 204/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 czerwca 2012 r.
 

Uchwała Nr 204/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Magdaleny Maćkowiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. Radosław - Tomczak Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Longina Janka - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Emilia Ostrowska - Dyrektor Szkoły
 4. Danuta Bolińska - Ekspert
 5. Bogusława, Joanna Wierzcholska - Ekspert
 6. Piotr Lepczyński - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Łukasza Korcza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. Radosław Tomczak - Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Longina Janka Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Ewa Głowacka - Wicedyrektor szkoły
 4. Jadwiga Fisiak - Ekspert
 5. Maria, Jolanta Tomalak - Ekspert
 6. Piotr Lepczyński - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Agaty Wawrzyniak ubiegającej     się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. Radosław Tomczak - Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Longina Janka - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Marek Kostka - Dyrektor szkoły
 4. Maria, Jolanta Tomalak - Ekspert
 5. Danuta Bolińska - Ekspert
 6. Piotr Lepczyński - Przedstawiciel Związku NauczycielstwaPolskiego

 

4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Moniki Kawickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. Radosław Tomczak - Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Katarzyna Wardzińska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Marek Kostka - Dyrektor szkoły
 4. Aleksandra, Maria Jaskuła - Ekspert
 5. Ewa, Maria Wegner - Ekspert
 6. Piotr Lepczyński - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

5. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Izabeli Erenc ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. Radosław Tomczak - Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Katrzyna Wardzińska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Marek Kostka - Dyrektor szkoły
 4. Aleksandra, Maria Jaskuła - Ekspert
 5. Ewa, Maria Wegner - Ekspert
 6. Piotr Lepczyński - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

6. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Doroty Kuźniewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

 1. Radosław Tomczak - Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Katarzyna Wardzińska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Maria Stępień - Dyrektor szkoły
 4. Aleksandra, Maria Jaskuła - Ekspert
 5. Ewa, Maria Wegner - Ekspert
 6. Piotr Lepczyński - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 204/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

W związku ze złożeniem przez nauczycieli : Magdalenę Maćkowiak, Łukasza Korcza, Agatę Wawrzyniak, Izabelę Erenc, Monikę Kawicką, Dorotę Kuźniewską wniosków o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9g ust. 2,  w związku z art. 91d pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela zachodzi konieczność powołania przez  Zarząd Powiatu Średzkiego  komisji egzaminacyjnych.
W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/06/2012 08:23:29)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/06/2012 08:27:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/06/2012 08:27:58)
Lista wiadomości