Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 179/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2012 r.
 

Uchwała Nr 179/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych, w imieniu Powiatu Średzkiego, składają:

  • 1) Tomasz Pawlicki - Starosta
  • 2) Zdzisław Jędrzak - Wicestarosta
  • 3) oraz Marcin Bednarz lub Julian Kempa - członkowie Zarządu Powiatu Średzkiego, podczas nieobecności Starosty lub Wicestarosty.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 
9 grudnia 2010 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (18/04/2012 10:02:45)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (18/04/2012 10:02:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (18/04/2012 10:02:45)
Lista wiadomości