Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 148/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
 

Uchwała Nr 148 / 2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza Plan Pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej na 2012 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 148 / 2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na 2012rok

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wlkp. zwany dalej Domem działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie Wlkp. i prowadzi działalność dla osób psychicznie chorych -typ A, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie-typ B i dla osób wykazujących  inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych- typ C.  Zgodnie z zapisem  § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  w uzgodnieniu z  Wojewodą opracowuje  plan pracy Domu na każdy rok, a następnie zatwierdza je jednostka prowadząca Dom. Do przedmiotowego dokumentu opracowanego na 2012 rok przez Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. Wojewoda Wielkopolski nie wniósł zastrzeżeń (kopia pisma w załączeniu)  wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały.

Załącznik
do Uchwała Nr 148/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 roku

 

 

PLAN PRACY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W ŚRODZIE  WLKP. NA ROK 2012
STYCZEŃ

Grupa B1 i B2

„Krajobraz za oknem" - wykonywanie prac dowolna technika: pastele, akwarele, wydzieranka

Grupa B3

Filatelistyka moja pasja" - pogadanka nt. zbierania znaczków - oglądanie albumów ze znaczkami

„Jaka to przyprawa?" - zapoznanie się z różnymi przyprawami i ich zastosowaniem

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

CYKL ZAJĘĆ: „JA-  ZAJRZYJ DO SIEBIE"-zajęcia usprawniające procesy poznawcze,

    1."Pamięć- skarbiec człowieka"

      a)Co łatwo zapamiętujesz - kwestionariusz

      b) jak emocje wpływaja na pamięć - ćwiczenia

      c)"Jak poprawić swoja pamięć"- ćwiczenia

   2. Ćwiczenia nazewnictwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku

   3. Ćwiczenie podpisu

   4. Kształtowanie umiejętności współpracy, współdziałania

   5. Indywidualne rozmowy z uczestnikiem/rodziną- wsparcie pedagogiczne

   6. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

INTEGRACJA - grupy B

 „Hej kolęda, kolęda - występ grupy Klaps w Domu Pogodnej Jesieni

Grupa A/C

„Wyczarować coś z niczego" - prace z tektury

- zapoznanie z zasadami bhp przy wykonywaniu tego typu prac

- wybór wzoru,

-przygotowanie szablonu, rysowanie konturów

- sklejanie

-malowanie

 INTEGRACJA

wyjście do Biblioteki Publicznej na koncert kolęd

Pracownia kulinarna1

Przygotowanie gorącego posiłku według ustalonego jadłospisu tygodniowego:

- sporządzenie listy zakupów

- przygotowanie potrawy

- prace porządkowe

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- śpiewanie kolęd przy własnym akompaniamencie

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu reh.

- gry zespołowe: dart, piłkarzyki

- zajęcia na świeżym powietrzu: śnieżki, lepienie bałwana

LUTY

Grupa B1 B2 B3 A/C

INTEGRACJA

Walentynki

- „Serduszko puka w rytmie cha-cha" - zabawa taneczna

- przygotowanie poczty walentynkowej

- dekoracja Sali

- przygotowanie poczęstunku (kawa, herbata, ciasteczka)

Witraż - zabawa kolorem i szkłem

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć

- zapoznanie z techniką

Obchody XV-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp.

- wystawa prac i osiągnięć uczestników

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

KONTYNUACJA CYKLU ZAJĘĆ , JA. ZAJRZYJ DO SIEBIE.

1. "Myślenie

a) pogadanka  nt."co to jest myślenie?

b) pożytki z pamięci i myślenia.

2. Mój trening budżetowy- ćwiczenia w zakresie posługiwania się pieniędzmi:

a) nazewnictwo monet, banknotów

b) rozpoznawanie nominałów

3. krzyżówki, łamigłówki

4.Ćwiczenia z zakresu sprawności manualnej i motoryki.

5. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

Pracownia kulinarna1

„Wielkie obżarstwo" - czyli kultywowanie tradycji pieczenia chruścików i pączków

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

- przygotowanie rysu historycznego ŚDS w slajdach

- przygotowanie zaproszeń, folderu ŚDS

- wyszukiwanie w Internecie pomysłów na kartkę walentynkową

- wyszukiwanie pomysłu na wierszyk do kartki walentynkowej

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- wybór piosenek o tematyce miłosnej

- przygotowanie sprzętu grającego

-  przygotowanie występu grupy Klaps

- kontynuacja gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie

Terapia ruchowa

Nauka podstawowych  kroków cha-cha

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynnobierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- gry zespołowe: dart, piłkarzyki

- zajęcia na świeżym powietrzu

MARZEC

Grupa B1 i B2

Dzień Wiosny - mini wagary- spacer w poszukiwaniu oznak wiosny w naszym mieście

Grupa B3

Spotkanie z pisarzem - zaproszenie miejscowego pisarza (Bożenna Urbańska) do ŚDS

- ustalenie terminu

- wykonanie zaproszeń na spotkanie

- wykonanie podziękowania

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

KONTYNUACJA CYKLU ZAJĘĆ ; JA. ZAJRZYJ DO SIEBIE

1.Z czego składa się człowiek?

a)  przykłady budowy zewnętrznej

b) wnętrze człowieka  czyli to co w środku: jego potrzeby, myśli, pragnienia, uczuciami emocje - ćwiczenia

2. Trening umiejętności interpersonalnych - doskonalenie relacji społecznych wśród uczestników

3. Indywidualne rozmowy z uczestnikiem/rodziną- wsparcie pedagogiczne

4. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny/

Grupa A/C

„Przyszła wiosna" - przygotowanie prac do wiosennego i świątecznego wystroju budynku

Grupa B1 B2 B3 A/C

INTEGRACJA

„Baby ach te baby...."  - przygotowanie przez męską część grup drobnych upominków dla pań

Dzień Kobiet w ŚDS

- pogadanka przy kawie o Międzynarodowym Dniu Kobiet i idei powstania i kultywowania tego dnia przez lata

„Zajączek wielkanocny" - akcja obdarowywania się drobnymi upominkami

- losowanie par

- ustalenie kwoty upominku

„Mój pomysł na kartkę wielkanocną"

- wybór techniki: pomysł na kartki ręcznie robione lub z pomocą komputera

 „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda...." - pogadanka z lekarzem stomatologiem dlaczego trzeba dbać o higienę jamy ustnej

Pracownia kulinarna1

- przygotowanie kawy

- upieczenie ciasta

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

Zredagowanie i wykonanie gazetki „Reporter Środowiskowy":spotkania Zespołu Redakcyjnego, dobór tematów

- wyszukiwanie życzeń wielkanocnych do kartek świątecznych

- przygotowanie zaproszeń na Śniadanie Wielkanocne

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- śpiewanie - przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek o tematyce wiosennej lub bieżących przebojów muzyki rozrywkowej ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie

- ruch z muzyką - ruchowe odwzorowywanie tekstów piosenek, zajęcia z wykorzystaniem chusty klanza

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki

- ćwiczenia ruchowe do wybranych piosenek

INTEGRACJA pracownia komputerowa i muzyczna

Grupa Klaps - przedstawienie dla Pań  ŚDS

- wyszukiwanie wierszyków - „Kobieta w prozie, poezji i satyrze"

- piosenki z tematyką kobiet w tle

Terapia ruchowa

- zajęcia modelujące sylwetkę

- aerobic

- wyjście na basen

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- gry zespołowe: dart, piłkarzyki

KWIECIEŃ

Grupa B1 B2 B3 A C

Wielkanoc

- pogadanka o tradycji wielkanocnej

- malowanie pisanek

- przygotowanie stroików na stół wielkanocny

- pogadanka na temat: "Co powinno znaleźć się na stole wielkanocnym i moje wspomnienia o świętach"

- obdarowanie się nawzajem drobnymi upominkami „Zajączek"

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

KONTYNUACJA CYKLU ZAJĘĆ ; JA. ZAJRZYJ DO SIEBIE

1. „Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami" - pogadanka

         a) co to jest stres?

         b) w jakich sytuacjach ogarnia Cię złość, gniew? Ćwiczenia

2. Trening umiejętności interpersonalnych

         a) moje mocne strony

         b) moje słabe strony

3. CZAS - czy wiesz która jest godzina?

        a)  nauka  odczytywania godzin na zegarku

4. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

5. Ćwiczenia nazewnictwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku

6. Ćwiczenie podpisu

Grupa B1 B2 B3 A C

INTEGRACJA

- Śniadanie Wielkanocne

- Wiosenne przesilenie - jak sobie radzić w tym okresie? Pogadanka na temat zdrowia - zaproszenie lekarza rodzinnego

- Międzynarodowy Dzień Tańca - zaproszenie grup tanecznych z Ośrodka Kultury na pokaz taneczny - zorganizowanie konkursu tańca

Pracownia kulinarna1

- ustalenie menu wielkanocnego

- zakupy

- przygotowanie śniadania wielkanocnego

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

- przygotowanie zaproszeń, chorągiewek do baranków

Pracownia muzyczna

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i wyobraźnię

- śpiewanie - przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek o tematyce wiosennej lub bieżących przebojów muzyki rozrywkowej, granie własnego akompaniamentu do wykonywanych piosenek

- kontynuacja gry na instrumentach

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki

- przygotowanie podkładów muzycznych i oprawy technicznej

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- spacery

- gry zespołowe: dart, ringo, woreczki, piłki, piłkarzyki

- zajęcia na świeżym powietrzu

MAJ

Grupa B1 i B2

„Dzień uczestnika" - wielka zamiana ról. Czy łatwo jest pełnić rolę terapeuty prowadzącego zajęcia? Zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy i przejęcie roli terapeuty

Grupa B3

Profilaktyka zdrowotna - omówienie konieczności i systematyczności brania leków - pogadanka z pielęgniarką

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

CD. CYKLU  ZAJĘĆ. JA. ZAJRZYJ DO SIEBIE

    1. Samodzielność - pogadanka na temat samodzielności

     a). Moja samodzielność i odpowiedzialność przejawia się w: - ćwiczenia

    2. Indywidualne rozmowy z uczestnikiem/rodziną- wsparcie pedagogiczne

    3.Nauka odczytywania godzin na zegarku - kontynuacja.

    4.Przypomnienie nazewnictwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku

    5. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

Grupa B1 i B2 B3 A C +pracownia kulinarna

INTEGRACJA

Majówka - piknik nad jeziorem

- gry i zabawy nad jeziorem /grupy B/

- wybór niezbędnego sprzętu na piknik /grupy A C/

- zakup kiełbasek na grilla, przygotowanie kawy herbaty napojów itp. /pracownia kulinarna/

- przygotowanie poczęstunku - pokaz zdobytych umiejętności kulinarnych przez uczestników podczas spotkania integracyjnego z okazji Dnia Matki

Dzień Sportu w ŚDS

Zawody w ringo

- dobór zawodników i sędziów w poszczególnych kategoriach: uczestnicy-uczestnicy, kadra-uczestnicy, kadra-kadra

„Cudze chwalicie swego nie znacie" czyli zwiedzanie Muzeum Ziemi Średzkiej

„Rodzina, rodzina" - spotkanie integracyjne z rodziną w ramach obchodów Dnia Matki

- wykonanie własnoręcznie zaproszeń dowolną techniką

- wspólna zabawa i śpiewanie piosenek

Pracownia kulinarna1

- zakup kiełbasek na grilla

- przyg. kawy herbaty itp.

- przygotowanie poczęstunku - pokaz zdobytych umiejętności kulinarnych przez uczestników

- przygotowanie napojów

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

- wykonanie dyplomów

- robienie zdjęć w technice cyfrowej

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- przygotowanie sprzętu nagłaśniającego

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki, wykonywanie ćwiczeń do muzyki przygotowanej przez uczestników w programie „Natura Sound Therapy"

Pracownia komputerowa i Pracownia muzyczna

INTEGRACJA

- przygotowanie występu grupy Klaps z okazji Dnia Matki

Terapia ruchowa

- ćwiczenia zespołowe relaksacyjne

- ustalenie zasad i reguł gry podczas Dnia Sportu

- przygotowanie uczestników do Dnia Sportu

- konkurencje rodzinne - przygotowanie gier i zabaw

CZERWIEC

Grupa B1 B2B3 A C

INTEGRACJA

Pieszy rajd duktami na trasie Zaniemyśl-Łękno

- pogadanka na temat odpowiedniego przygotowania na rajd - ubiór, obuwie

- pogadanka na temat zachowania w lesie - zachowanie czystości itp., przestrzegania zasad poruszania się duktami leśnymi - rozróżnianie kolorów szlaków

Seans filmowy - wyjście do kina na wybrany film ( dla osób nie zainteresowanych sportem)

Wykonanie witraży o tematyce letniej i wakacyjnej

EURO 2012 - śledzenie wydarzeń sportowych - piłka nożna

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

1.Nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i    funkcjonowania w życiu społecznym:

 • a) dbałość o wygląd zew.
 • b) nauka higieny
 • c) aktywizacja uczestników podczas zajęć

2. Gry i zabawy dydaktyczne

3. Ćwiczenie podpisu

4.  Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

Pracownia kulinarna1

Przygotowanie prowiantu na rajd

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

Przygotowanie proporczyków „piechura" na rajd

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- nauka piosenek turystycznych i wakacyjnych

- wybór piosenek na Festiwal

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki, wykonywanie ćwiczeń do muzyki przygotowanej przez uczestników w programie „Natura Sound Therapy"

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie

Terapia ruchowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- spacery, marsze, wycieczki rowerowe itp.

- gry zespołowe: dart, ringo, woreczki, piłki

LIPIEC

Grupa B1B2B3 A C

INTEGRACJA

Prace przygotowawcze do XX Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno-Instrumentalnego Osób Niepełnosprawnych - Środa Wlkp. 2012

- opracowanie aranżacji wystroju Domu pod kątem Festiwalu np. wycinanie elementów dekoracyjnych, odnawianie ozdób z ubiegłych lat

- przygotowanie dekoracji sceny

- przygotowanie Domu do przyjęcia gości festiwalowych - sprzątanie

Przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej XX-lecie Festiwalu

- dobór zdjęć

- oprawianie w antyramy

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

 • 1.Mój trening budżetowy- ćwiczenia w zakresie posługiwania się pieniędzmi
 • 2.Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny
 • 3.Nauka odczytywania godzin na zegarku - kontynuacja

Pracownia kulinarna1

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

- przygotowanie banerów informujących o Festiwalu

- dobór uczestników i repertuaru

- próby wokalno - instrumentalne przed Festiwalem

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

 

Pacownia muzyczna

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, emisja głosu

- dobór uczestników i repertuaru

- próby wokalno - instrumentalne

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- spacery, marsze

- zajęcia na świeżym powietrzu: koszykówka, siatkówka, ringo

SIERPIEŃ

Grupa B1 B2B3 A C

XX Ogólnopolski Festiwal Wokalno - Instrumentalny Osób Niepełnosprawnych - Środa Wlkp. 2012

- dekorowanie budynku przygotowanymi dekoracjami

- przygotowanie i dekoracja sceny na dziedzińcu ŚDS

- udział w warsztatach muzycznych i plenerowych, dyskotece

- udział w Koncercie Galowym

Wyjście do kina

Rekordy"Guinessa" - teleturniej  - „Kto szybciej, dalej, więcej....."

- przygotowanie zasad i reguł gry

- dobór dyscyplin według poziomu sprawności intelektualnej i fizycznej

- dobór uczestników

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

1.Prowadzenie zajęć indywidualnych dotyczących relacji społecznych i samookreślenia

       a) doskonalenie relacji społecznych wśród uczestników zajęć

2. Ćwiczenia z zakresu sprawności manualnej i motoryki..

3. Indywidualne rozmowy z uczestnikiem/rodziną- wsparcie pedagogiczne

4.  Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny/

Pracownia kulinarna1

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

- ksero tekstów i zapisów nutowych

- przygotowanie dyplomów do rekordów Guinessa

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- praca z komputerem - wykorzystywanie posiadanych programów muzycznych „Ear Master", E-jay, „Natura Sound Therapy"

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, emisja głosu

Terapia ruchowa

- przygotowanie sprzętu sportowego do rekordów Guinessa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- gry zespołowe: dart, ringo, woreczki, piłki

- zajęcia na świeżym powietrzu

WRZESIEŃ

Grupa B1 B2 B3

„Jesienne inspiracje w modzie"

- przygotowanie pokazu mody

- dobór strojów, choreografii, scenografii

- podział ról dla uczestników: reporter, fotograf, modele

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

1. Mój trening budżetowy- ćwiczenia w zakresie posługiwania się pieniędzmi - przypomnienie

2. Ćwiczenie podpisu.

3. Nauka odczytywania godzin na zegarku - kontynuacja.

4. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

5 Indywidualne rozmowy z uczestnikiem/rodziną

Grupa A/C

Pomoc przy przygotowywaniu strojów i organizacji pokazu mody

Grupa B1 B2B3 A C

INTEGRACJA

Wycieczka do miejsc pamięci narodowej związanej z II wojną światową w Środzie Wlkp.

- pomnik pomordowanych nauczycieli przy ul. Lipowej

- pomnik pierwszych ofiar wojny przy ul. Harcerskiej

Pożegnanie lata - spotkanie integracyjne przy ognisku

- przygotowanie gier i konkursów

- przygotowanie drewna na ognisko

 „W pogoni za babim latem"

- wyjazd do lasu i zbieranie darów natury do wykorzystania w zajęciach

Przygotowania do Przeglądu Twórczości artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy

- ustalenie terminu w uzgodnieniu z Ośrodkiem Kultury w Środzie Wlkp.

Wycieczka „Gdzie nas oczy poniosą.." /miejsce do uzgodnienia w oparciu o posiadane środki finansowe Domu i uczestników/

Pracownia kulinarna1

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

- przygotowanie surówek, sałatek według ustalonego menu

- zakup kiełbasek

Pracownia komputerowa2

Przygotowanie zaproszeń, dyplomów na pożegnanie lata

Przygotowanie zaproszeń i kart zgłoszeń, przygotowanie plakatów, wydruk zaproszeń i plakatów na Venę

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

Oprawa muzyczna:

- przygotowanie piosenek biesiadnych na pożegnanie lata

- przygotowanie grupy Klaps do występu na Venę, oprawa muzyczna, nagłośnienie

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących z jednoczesnym słuchaniem spokojnej muzyki

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, emisja głosu

- praca z komputerem - wykorzystywanie posiadanych programów muzycznych „Ear Master", E-jay, „Natura Sound Therapy"

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- spacery

 • - gry zespołowe: dart, woreczki, piłki

 

PAŹDZIERNIK

Grupa B1 B2 B3

INTEGRACJA

- przygotowanie scenariusza i regulaminu Veny

- przygotowanie prac na wystawę

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

1. Ćwiczenie czytania tekstu ze zrozumieniem

2. Krzyżówki, łamigłówki.

3. Ćwiczenie podpisu

4. Nauka odczytywania godzin na zegarku - kontynuacja.

5.Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

Grupa A/C

- przygotowanie dekoracji sceny i Sali na Venę

- pomoc przy obsłudze technicznej zgłoszonych grup

- przygotowanie statuetek

Grupa B1 B2 B3 A C

INTEGRACJA

Pogadanka nt. radzenia sobie ze stresem i depresją w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - zaproszenie lekarza psychiatry

Udział w spotkaniu „Schizofrenia - otwórzcie drzwi" - w CK Zamek Poznań

- prezentacja prac uczestników ŚDS w Środzie Wlkp.

- dyżur psychologa z ŚDS

Wystawa prac promujących twórczość osób niepełnosprawnych z powiatu średzkiego w Corytage w Środzie Wlkp.

Halloween - święto dyni

- pogadanka nt. tradycji skąd się wzięła ta tradycja?

Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy - Vena 2012

Pracownia kulinarna1

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

- pieczenie ciasta z dyni na Halloween

- przygotowanie cateringu na Venę

Pracownia komputerowa2

- przygotowanie plakatów informujących o wystawie w Corytage

- przygotowanie dyplomów i podziękowań na Venę

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

- ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, emisja głosu

- praca z komputerem - wykorzystywanie posiadanych programów muzycznych „Ear Master", Ejfy, „Natura Sound Therapy"

- obsługa techniczna Veny

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- spacery

- gry zespołowe: dart, woreczki, piłki

LISTOPAD

Grupa B1 i B2 B3 A C

INTEGRACJA

Posprzątanie zapomnianego i zaniedbanego grobu

Dzień Zaduszek - pamięć o tych których znaliśmy a którzy odeszli...

- przygotowanie wiązanek i wyjście na cmentarz

„Co to jest tolerancja i jak ją rozumiemy?" - pogadanka z psychologiem z okazji Dnia Tolerancji (16 listopad)

Andrzejkowe szaleństwo

- przygotowania do zabawy

- wybór wróżb andrzejkowych

- dekoracja sali

- ustawianie stołów i nakrywanie

- przygotowanie pokoju magii

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

1. Zasady  savoir -  vivre na co dzień

 • a) co to są „dobre maniery" - pogadanka
 • b) przykłady dobrego i złego zachowania się na przykład przy stole -warsztaty

2. Kształtowanie umiejętności współpracy, współdziałania

3. Ćwiczenie podpisu

4. Nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku - przypomnienie

5. Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

Pracownia kulinarna1

- przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- oprawa muzyczna

- śpiewanie i przypomnienie znanych i nauka nowych kolęd oraz piosenek o tematyce zimowo-świątecznej, granie własnego akompaniamentu perkusyjnego do wykonywanych utworów

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćw. Indyw. według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach:

czynnobierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

-  wyjście na basen, kręgielnia

- gry zespołowe: dart, woreczki, piłki

GRUDZIEŃ

Grupa B1 B2B3 A C

INTEGRACJA

„Z moją niepełnosprawnością za pan brat" - pogadanka z psychologiem z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudzień)

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

- przygotowywanie kartek dowolną techniką: wydzieranka, haft, rysunek komputerowy

- wykonywanie ozdób świątecznych

- dekoracja Domu

- Spotkanie wigilijne w ŚDS

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - grupy B

1. Rozwijanie i doskonalenie zmysłów

 • a) ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,

 b)  ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej),

2.Kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych (myślenia, koncentracji uwagi, pamięci)

        a) przypomnienie zajęć z cyklu „JA. ZAJRZYJ DO SIEBIE"

3. Ćwiczenia z zakresu sprawności manualnej i motoryki

          a) moja świąteczna kartka - technika dowolna

4. Indywidualne rozmowy z uczestnikiem/rodziną

5.  Trening funkcjonowania w życiu codziennym /asystent rodziny

Pracownia kulinarna1

Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole?

- przygotowanie menu

- zakupy

- przygotowanie wigilijnych potraw

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1

Pracownia komputerowa2

Przygotowanie zaproszeń dla uczestników i gości

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

Pracownia muzyczna

- nauka i przypomnienie kolęd

- przygotowanie repertuaru kolęd na występ w ŚDS, Dom Pogodnej Jesieni i OPS

Terapia ruchowa

- gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające

- gimnastyka grupowa

- ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

- gimnastyka korekcyjna

- ćwiczenia dla kobiet z otyłością

- zajęcia siłowe dla mężczyzn z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- zajęcia modelujące sylwetkę

- aerobic

- gry zespołowe: dart, woreczki

Treningi dla wszystkich grup

We wszystkich  grupach A,B,C  prowadzone są w systemie codziennym, tygodniowym.

I tak w ramach:

 1. TRENINGU  FUNKCJONOWANIA    W ŻYCIU CODZIENNYM   prowadzony jest

 • trening nauki higieny: mycie całego ciala, rąk, włosów, dbania o stopy i higienę jamy ustnej
 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny: dobór odzieży , zmienianie bielizny, czyszczenie obuwia
 • umiejętności praktycznych:

   - samoobsługi: korzystanie z urządzeń AGD, prania, prasowania

   - porządkowy: zamiatanie i mycie podłóg, mycie okien, porządkowanie w szafach i na półkach,

      ścieranie kurzy, porządkowanie łazienki - dobór    środków czystości,

 • Ø ogrodniczy: podlewanie kwiatów, w zależności od pory roku: zamiatanie dziedzińca, wyrywanie chwastów, sadzenie nowych roślinek, grabienie liści

   - przygotowywania podstawowego posiłku,  np. kanapka,

2. TRENINGU GOSPODAROWANIA WŁASNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI

    Zapoznanie się ze:

    - źródłem dochodu,

    - pojęciem stałych opłat

    - pojęciem wydatków nieoczekiwanych,

    - zasadami planowania wydatków

    - dokonywania zakupów

3. TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • pogadanki i zajęcia praktyczne kształtujące prawidłowe relacje w grupie
 • kształtowanie pozytywnych relacji w miejscu zamieszkania i poza nim
 • załatwiania spraw w urzędach i instytucjach
 • dobór właściwego tonu głosu do treści rozmowy
 • aktywne słuchanie rozmówcy

4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 • Rozwijanie zainteresowań prasą, literatura, audycjami telewizyjnymi i radiowymi,
 • Motywowanie do rozwijania swojego hobby( malarstwo, hafciarstwo, grę na instrumencie itp.)
 • udział w imprezach i spotkaniach integracyjnych
 • silwoterapia,
 • terapia zajęciowa wg. potrzeb i oczekiwań uczestników
 • gry towarzyskie

 5. TERAPIA RUCHOWA :

 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • zajęcia sportowe,
 • ćwiczenia korekcyjne,
 • turystyka, rekreacja,
 • zajęcia sportowe

6. Ponadto w ciągu całego roku prowadzone jest:

      6.1 .  PORADNICTWO   PSYCHOLOGICZNE

 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa
 • psychoedukacja
 • wsparcie rodzin

      6.2. PORADNICTWO SOCJALNE

 • współpraca z rodziną
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w kontaktowaniu się

6.3. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 1. Terapia indywidualna dla uczestników  grupy A,C
 2. Prowadzenie grup wsparcia dla uczestników grup A,B,C   1 x w tyg  (po 8 uczest.)
 3. Rozmowy indywidualne - interwencja kryzysowa dla uczestników grup A, B, C
 4. Poradnictwo psychologiczne dl uczestników grup A,B,C i ich rodzin.
 5. Praca z rodzina - wsparcie
 6. Psychoedukacja
 7. Dokonywanie wstępnych i okresowych ocen psychologicznych dla uczestników ŚDS.
 8. Tworzenie i koordynowanie indywidualnych  planów wspierająco-aktywizujacych  dla uczestników  ŚDS.

Ponadto w ramach planu rocznego Środowiskowego Domu Samopomocy  w Środzie Wlkp. na rok 2012  przewidziane są takie działania jak są takie :

 1. Prowadzenie dokumentacji

- dzienników zajęć terapeutycznych,

- indywidualnych kart pracy,

- ewidencji obecności uczestników na zajęciach,

- dokumentacji indywidualnej uczestnika,

- korespondencja bieżąca.

      2.  Sporządzenie  rocznego planu pracy

      3.  Ustalenie  Kalendarium Imprez.

      4.  Prowadzenie sprawozdawczości: miesięcznej, kwartalnej, rocznej.

      5.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez: 

udział w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej  POKL/7.2.1/

pn. "Aktywni  niepełnosprawni mają szanse w powiecie średzkim

Harmonogram zajęć pracowni kulinarnej na cały rok

1PRACOWNIA KULINARNA przez cały rok w ramach treningu kulinarnego prowadzi:

- nabywanie umiejętności przygotowywania posiłków obiadowych, sałatek, surówek

- właściwe przechowywanie żywności (magazyn, lodówka, zamrażarka)

Trening samoobsługi i zaradności:

- nauka posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego (kuchenka, piekarnik, maszynka elektryczna, patelnia elektryczna, bemar, wyparzarka, lodówka, mikser)

- nauka obsługi czajnika, parzenia, dozowania

Trening umiejętności praktycznych:

- staranne wykonywanie czynności porządkowych w pracowni, zapleczu, stołówce, magazynach

- używanie i dozowanie środków czyszczących

Treningi budżetowe:

- dokonywanie zakupów bieżących z uwzględnieniem właściwych artykułów (orientacja w cenach)

- sporządzanie listy zakupów według tygodniowego menu

Treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi (praca z indywidualnym uczestnikiem):

- sposoby oszczędnego gospodarowania pieniędzmi

- planowanie i dokonywanie zakupów wg bieżących potrzeb

- regularne uiszczanie opłat

- poruszanie się w sklepach samoobsługowych na ulicach, chodnikach, w grupie

- poznawanie wartości pieniądza

Treningi nauki higieny:

- zwracanie uwagi na higieniczne nawyki i zasady przy przygotowywaniu posiłków

Treningi umiejętności interpersonalnych:

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, komunikowania się

Harmonogram zajęć pracowni komputerowej na cały rok

2 PRACOWNIA KOMPUTEROWA przez cały rok w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego realizuje zadania poprzez:

 • wzbogacenie wiedzy o dodatkowe umiejętności, spędzanie wolnego czasu ciekawiej, podniesienie kwalifikacji, znalezienie pracy, wykorzystanie komputera w pracy zawodowej
 • poznanie zasad korzystania z podstawowej przeglądarki internetowej Gogle
 • poznanie nieograniczonych możliwości sieci. Nauka dotyczy korzystania z zasobów sieciowych i znajdowania informacji na różne interesujące tematy w celu poszerzenia horyzontów myślowych
 • zapoznanie się z budową komputera, rozpoznawania poszczególnych elementów składowych komputera
 • zakładanie poczty elektronicznej. W ramach założonych kont  wykorzystuje się również możliwości komunikatora internetowego tlen.pl w celu poznania innych dróg komunikacji typu peer-to-peer. Poznanie możliwości komunikatora Gadu-Gadu
 • poznanie podstawowej obsługi edytora tekstowego Word i  graficznego Paint w powiązaniu z pracą na pamięciach przenośnych typu pendrive oraz we współpracy z pocztą elektroniczną w celu przesyłania danych w załącznikach
 • zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń biurowych typu ksero, drukarka atramentowa i laserowa w dziedzinie najnowszej techniki informatycznej
 • nauka tworzenia folderów
 • poznanie możliwości technologii cyfrowej w zakresie pracy ze zdjęciami
 • wykorzystanie umiejętność logicznego myślenia i refleksu w grach typu online
 • słuchanie muzyki
 • prace nad kalendarzami na 2012 rok
 • prace nad Kroniką ŚDS
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (28/12/2011 07:38:32)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (28/12/2011 07:38:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (28/12/2011 07:38:32)
Lista wiadomości