Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r.
 

Uchwała Nr 68/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2010 rok.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 53 ust.1 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami), w związku z § 4 ust. 1 statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2010 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/04/2011 11:26:23)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/04/2011 11:26:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/04/2011 11:26:50)
Lista wiadomości