Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2011 roku
 

Uchwała Nr  58/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 marca 2011 roku  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego informację o stanie mienia Powiatu Średzkiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki


Załącznik:
- wykaz mienia - do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (31/03/2011 14:07:28)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (31/03/2011 14:07:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (31/03/2011 14:07:39)
Lista wiadomości