Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 466/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku
 

Uchwała Nr 466/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.

Na podstawie §3 ust.2 Uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zezwala się Gminie Środa Wielkopolska na korzystanie w dniu 21 sierpnia 2010 r. z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w obszarze Kąpieliska Miejskiego, przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wlkp., w celu zorganizowania imprezy rekreacyjnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Starosta 
/-/Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 466/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

Gmina Środa Wlkp. pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r., znak: BB. 4121-7/10 wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy rekreacyjnej. Imprezę zaplanowano w dniu 21 sierpnia 2010 r., na terenie objętym tzw. „strefą ciszy", tj. na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w obszarze Kąpieliska Miejskiego, przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wlkp.
W związku z zapisami określonymi w §3 ust.2 Uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Burmistrz Miasta Środa Wlkp. jednocześnie pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r., znak: BB.4121-7/10 zaopiniował pozytywnie w/w wniosek.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (02/09/2010 09:25:16)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (02/09/2010 09:25:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (02/09/2010 09:25:33)
Lista wiadomości