Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 447/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2010 r.

Uchwała traci moc.
Zmiana:
Uchwała Nr 464/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie,  kategorii drogi powiatowej - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2010-rok1.html?pid=2863

Uchwała Nr 447/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 lipca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, na  terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie art.6a ust. 2 i art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuję pozytywnie propozycję pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, na  terenie miasta Śrem - kategorii drogi powiatowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 447/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 lipca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, na  terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej.

Zarząd Powiatu Śremskiego pismem Nr PZD.III.5540-20/2010 z dnia 21-06-2010 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, na terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej, o której mowa w projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie.
Droga Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie na terenie miasta Śrem, nie spełnia definicji dróg powiatowych, określonej w art.6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6a ust. 2  i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do kompetencji Zarządu Powiatu należy opiniowanie pozbawienia drogi powiatowej jej kategorii.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (05/08/2010 14:40:06)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/08/2010 14:40:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/08/2010 12:25:58)
Lista wiadomości