Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 440/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 czerwca 2010 r.
 

Uchwała Nr 440/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2009"

            Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez podmioty wymienione w § 3 Regulaminu Konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego" oraz kierując się, przy podejmowaniu decyzji o nominowaniu do Tytułu, intensywnością i zasięgiem przedsięwzięć na rzecz promocji Powiatu Średzkiego w kraju i zagranicą uchwala, co następuje:

§ 1. Spośród przedstawionych kandydatów ustala listę nominowanych do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2009, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 440/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 czerwca 2010 roku

 

w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2009".

            Celem konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego" jest coroczne uhonorowanie przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i sportowych oraz osób fizycznych, szczególnie zasłużonych dla promocji Powiatu Średzkiego w kraju i zagranicą. Zgodnie z § 3, pkt 2 Regulaminu w/w konkursu, nominacje do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego" przyznaje Kapituła Konkursu, którą stanowi Zarząd Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr 440/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 czerwca 2010 roku

 

Nominowani do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2009" w dziedzinach:

 

GOSPODARKA

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz w Ruszkowie
 • Piekarnia - Cukiernia ŁOBZA w Zaniemyślu
 • Piekarnia - Cukiernia „Adam i Ewa" w Zielnikach


KULTURA I SZTUKA

 • Chór Młodzieżowy Ama La Musica
 • Festiwal Piosenki Dziecięcej „Stań i śpiewaj"- Nowe Miasto nad Wartą


SPORT

 • Sonia Świetlik - lekkoatletyka
 • Sandra Kaźmierowska - zapasy
 • Andrzej Fraś - lekkoatletyka


TURYSTYKA

 • Aleksandra Jaskuła - Zaniemyśl
 • PTTK Ziemia Średzka

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/06/2010 09:21:18)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/06/2010 09:21:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/06/2010 09:22:28)
Lista wiadomości