Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 424/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 maja 2010 r.
 

Uchwała Nr 424/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 maja 2010 roku


w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania postanowień

            Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
    

     § 1.1. Upoważnia Panią Joannę Krzysztofiak-Bury, specjalistę ds. drogownictwa -  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień podczas nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - Pana Jacka Maciejewskiego.


     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu


     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta 
/-/ Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (28/05/2010 11:58:04)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (28/05/2010 11:58:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (28/05/2010 12:00:38)
Lista wiadomości