Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 421/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2010 r.
 

Uchwała Nr 421/2010 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 06  maja 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2009 rok.

            Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami), w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

            § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2009 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta 
/-/Piotr Piekarski


Załącznik do uchwały - do pobrania

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (28/05/2010 11:31:32)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (28/05/2010 11:31:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (28/05/2010 11:31:53)
Lista wiadomości