Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 405/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2010 r.
 

Uchwała Nr 405/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 marca  2010 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2010 rok w kwotach określonych w budżecie Powiatu Średzkiego na 2010 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami nr 1, 2a i 2b.

§ 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

 

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

Załączniki do uchwały:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/03/2010 11:19:45)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/03/2010 11:19:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/03/2010 11:20:46)
Lista wiadomości