Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 386/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

Uchwała Nr  386/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  29 grudnia  2009 roku

 w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami), w związku z art. 19 ust.2, pkt 3 i art. 21 ust 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2007r. nr 19 poz. 115),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przekazać Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., drogę powiatową nr 3738P, na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki o  długości 1, 5 km, zmodernizowaną w ramach porozumienia o partnerstwie zawartego w dniu 20 marca 2008 roku z Gminą Zaniemyśl. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 386/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2009roku.

 

w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki

 

Po wykonaniu zadania przez Gminę Zaniemyśl, realizowanego w ramach porozumienia o partnerstwie,  zawartego w celu wspólnej technicznej realizacji projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ciągu dróg : gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P", które było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp. przejął zmodernizowaną drogę powiatową nr 3738P o długości  1,5 km na odcinku Zaniemyśl -  Czarnotki protokołem  przejęcia - przekazania środka trwałego  PT z dnia 29 grudnia 2009 r.
W związku z faktem, iż drogami  powiatowymi w powiecie średzkim zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przekazanie opisanej wyżej drogi jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (07/01/2010 14:16:47)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (07/01/2010 14:16:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (08/01/2010 13:20:27)
Lista wiadomości