Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 364/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2009 r.

 

Uchwała Nr 364/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwą „Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 - ze zmianami) w związku z art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na likwidację z dniem 31.12.2009r. Gospodarstwa Pomocniczego pn. „Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 364/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenie zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwa „Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy KP PSP Środa Wlkp."

Gospodarstwo Pomocnicze zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych  - tworzy, przekształca w inne formy organizacyjno - prawne i likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu powiatu w przypadku powiatowych jednostek budżetowych. Ustawa o samorządzie powiatowym definiuje jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji jako powiatowe jednostki budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W związku z uzasadnionym wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. o wyrażenie przez Zarząd Powiatu Średzkiego zgody na likwidację z dniem 31.12.2009r. Gospodarstwa Pomocniczego, pn.: „Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy KP PSP Środa Wlkp." - podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/11/2009 09:51:31)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/11/2009 09:51:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/11/2009 09:52:38)
Lista wiadomości