Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2009 r.

 

Uchwała Nr 363/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. o przekazanie zbędnego tut. Starostwu komputera, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przekazać Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. zwanemu dalej „ZRPZE,RiI" komputer o następujących parametrach:

 • procesor: Intel Celeron 500 MHz
 • płyta główna: MS-6153 ATX
 • pamięć RAM: 64 MB
 • dysk twardy: 10 GB
 • napędy optyczne: CD-ROM 48x
 • obudowa z zasilaczem
 • system operacyjny: Windows 98 drugie wydanie OEM z nr licencji QWGM4-VKHHB-QV379-HB44C-8WFKJ

§ 2. Za przekazanie sprzętu, określonego w § 1, ZRPZE,RiI  zobowiązany jest wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP O/Środa  32 1020 4160 0000 2602 0007 2207 kwotę netto 1 złoty (słownie: jeden złoty), do której należy doliczyć 22% VAT tj. 1,22 złote.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 363/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 listopada 2009roku

w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.

Komputer będący przedmiotem przekazania został zakupiony na potrzeby tut. Starostwa w kwietniu 2000 r. Obecnie z uwagi na stan techniczny i parametry ww. sprzęt utracił wartość użytkową oraz rynkową i nie nadaje się do wykorzystywania w bieżącej pracy w Starostwie. Wartość przedmiotowego środka trwałego na dzień dzisiejszy jest całkowicie umorzona.

Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. wyraził chęć przyjęcia komputera określonego w niniejszej uchwale, który zostanie wykorzystany do prowadzenia bieżących spraw Związku i usprawni pracę organizacji.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/11/2009 09:44:05)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/11/2009 09:44:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/11/2009 09:46:41)
Lista wiadomości