Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 329/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
 

Uchwała Nr 329/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art.6a ust. 2 i art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuję pozytywnie propozycję pozbawienia drogi nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

w.z. Starosty
/-/ Jerzy Leporowski
Wicestarosta

 

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Poznańskiego pismem WD.5421-111/09 z dnia 08-07-2009 r. wystąpił  z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej, o której mowa w projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu.

Droga nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie gminy Kórnik, nie spełnia definicji dróg powiatowych, określonej w art.6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6a ust. 2  i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do kompetencji Zarządu Powiatu należy opiniowanie pozbawienia drogi powiatowej jej kategorii.

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jerzy Leporowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (07/08/2009 08:45:18)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (07/08/2009 08:45:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (07/08/2009 08:46:24)
Lista wiadomości