Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 317/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2009 r.


Uchwała Nr 317/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  23 lipca 2009 r.

           
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Pana Jacka Maciejewskiego -Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., od 1 sierpnia 2009 r., do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu postanowień i zaświadczeń, w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (06/08/2009 13:50:22)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (06/08/2009 13:50:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (06/08/2009 13:50:34)
Lista wiadomości