Wyszukiwarka:

Uchwała nr 313/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2009 r.


Uchwała nr 313/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2009 roku

w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.

Na podstawie §3 ust.2 Uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zezwala się Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp. na korzystanie w dniach: 25-26 lipca 2009 r., 1-2 sierpnia 2009 r., 8-9 sierpnia 2009 r., 15-16 sierpnia 2009r., 22-23 sierpnia 2009 r. oraz 29-30 sierpnia 2009 r. z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w obszarze Kąpieliska Miejskiego, przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wlkp., w celu zorganizowania imprez rekreacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr  313/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
 z dnia 23 lipca 2009 roku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp. pismem z dnia 20 lipca 2009 r., znak: L.dz. 295/2009 wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprez rekreacyjnych. Imprezy zaplanowano w dniach: 25-26 lipca 2009 r., 1-2 sierpnia 2009 r., 8-9 sierpnia 2009 r., 15-16 sierpnia 2009 r., 22-23 sierpnia 2009 r. oraz 29-30 sierpnia 2009 r., na terenie objętym tzw. „strefą ciszy", tj. na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w obszarze Kąpieliska Miejskiego, przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wlkp.

W związku z zapisami określonymi w §3 ust.2 Uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 21 lipca 2009 r., znak: RiOŚ - 0114/122/2009 zaopiniował pozytywnie wniosek Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Środzie Wlkp.

 Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (06/08/2009 13:23:40)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (06/08/2009 13:23:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (06/08/2009 13:24:23)
Lista wiadomości