Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 298/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2009 r.
 

Uchwała Nr 298/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
 z dnia 12 czerwca 2009 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu  Średzkiego  uchwala, co następuje:

     § 1. Od 1 lipca 2009 r., do czasu zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. powierza Pani Joannie Krzysztofiak - Bury, zatrudnionej w ZDP w Środzie Wlkp. na stanowisku specjalisty ds. drogownictwa, obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 298/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 czerwca 2009 roku


w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

            W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w dniu 10 czerwca br. uchwały Nr 297/2009 dotyczącej rozwiązania umowy o pracę z Jerzym Helwigiem- Dyr ZDP w Środzie Wlkp. z dniem 30 czerwca 2009 r., do czasu zatrudnienia nowego dyrektora jednostki, zachodzi konieczność powierzenia obowiązków dyrektora.

            Zarząd Powiatu postanowił, iż osobą tą będzie p. Joanna Krzysztofiak - Bury, zatrudniona w ZDP w Środzie Wlkp. na stanowisku specjalisty ds. drogownictwa.

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (25/06/2009 12:05:53)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (25/06/2009 12:10:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (25/06/2009 12:11:31)
Lista wiadomości