Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 287/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2009 r.
 

Uchwała Nr 287/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 maja 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.

         Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

         § 1. W uchwale Nr 225/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok, zmienioną uchwałą nr 249/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2009 r., uchwałą nr 264/2009 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2009 r., uchwałą nr 274/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 279/2009 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 r. wprowadza się zmiany dokonane uchwałą nr 286/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2009 r.

         § 2. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załącznika nr 1, 2, 3a, 3b do uchwały nr 225/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 r., który stanowi załącznik nr 1, 2, 3a, 3b do niniejszej uchwały.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały (pliki pdf):

Uzasadnienie
do uchwały Nr 287/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 maja 2009 r.

         W dniu 13 maja  2009 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę  Nr 286/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 r. W związku z tym, że uchwała sporządzana jest w niepełnej szczegółowości, zachodzi konieczność opracowania układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/06/2009 10:53:21)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/06/2009 10:53:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (03/06/2009 10:53:33)
Lista wiadomości