Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 280/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2009 r.
 

Uchwała Nr 280/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. " uczestników imprezy „Pierwszy Zlot Radości - Zaniemyśl 2009".

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia bezpłatnego przejazdu Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestnikom imprezy „Pierwszy Zlot Radości - Zaniemyśl 2009", której organizatorem jest Grupa AA JESTEM w Zaniemyślu, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia z opłaty  uczestników imprezy „Pierwszy Zlot Radości - Zaniemyśl 2009",  w dniu 24 maja 2009 r., za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. na trasie Środa Miasto - Zaniemyśl, określonej w uchwale Nr 257/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25.02.2009 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową,.

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 280/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 maja 2009 roku

Grupa AA JESTEM w Zaniemyślu zwróciła się z prośbą o uruchomienie Powiatowej Kolejki Wąskotorowej w Środzie Wlkp. w dniu 24 maja 2009 roku oraz o nieodpłatny przejazd kolejką dla uczestników imprezy „Pierwszy Zlot Radości - Zaniemyśl 2009". Nieodpłatny przejazd stanowić ma atrakcję dla uczestników w/w imprezy. Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (20/05/2009 13:09:27)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (20/05/2009 13:09:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (20/05/2009 13:09:40)
Lista wiadomości