Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 274/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.Uchwała Nr 274/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.

         Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 225/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok, zmienioną uchwałą nr 249/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2009 r., uchwałą nr 264/2009 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2009 r. wprowadza się zmiany dokonane uchwałą nr XXVIII/160/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.

§ 2. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załącznika nr 1, 2 i 3b do uchwały nr 225/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 r., który stanowi załącznik nr 1, 2 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
1. załącznik nr 1 - do pobrania (plik .pdf)
2. załącznik nr 2 - do pobrania (plik .pdf)
3. załącznik nr 3a - do pobrania (plik .pdf)

Uzasadnienie
do uchwały Nr 274/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 r.

         W dniu 21 kwietnia  2009 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXVIII/160/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 r. W związku z tym, że uchwała sporządzana jest w niepełnej szczegółowości, zachodzi konieczność opracowania układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.
Dodatkowo na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem dokonał:
- przeniesień między jednostkami w rozdziale 80195

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (30/04/2009 13:26:10)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (30/04/2009 13:33:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (30/04/2009 13:33:42)
Lista wiadomości