Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 219/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r.
 

Uchwała Nr 219/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.


       Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

         § 1. W uchwale Nr 127/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, zmienioną uchwałą nr 147/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  05 marca 2008 r., uchwałą nr 153/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  28 marca 2008 r., uchwałą nr 158/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2008 r., uchwałą nr 163/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  29 kwietnia 2008 r., uchwałą nr 177/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 03 czerwca 2008 r., uchwałą nr 183/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 roku, uchwałą nr 192/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  7 sierpnia 2008 r., uchwałą nr 194/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą nr 199/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r., uchwałą nr 203/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października, uchwałą nr 211/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  4 listopada 2008 r., wprowadza się zmiany dokonane uchwałą nr 218/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 roku.

          § 2. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 127/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku Zarządu Powiatu Średzkiego, który stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały Nr 219/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 listopada 2008 r.

         W dniu 27 listopada 2008 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę Nr 218/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 r. W związku z tym, że uchwała budżetowa sporządzana jest w niepełnej szczegółowości, zachodzi konieczność opracowania układu wykona-wczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/12/2008 11:55:15)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/12/2008 11:55:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/12/2008 11:55:59)
Lista wiadomości