Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 213/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2008 r.
                            

Uchwała Nr 213/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 listopada 2008 roku 


w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.


Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

       § 1. Uchwala projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok w kwotach określonych w projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

       § 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały (pliki xls):

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/12/2008 10:20:57)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/12/2008 10:21:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/12/2008 10:22:11)
Lista wiadomości