Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 r.
 

Uchwała Nr 208/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie 2 m2  powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy, na czas określony od dnia 1 listopada 2008 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 208/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy.

W dniu 24 października 2008 roku Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łeknie. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy..

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził w formie uchwały zgodę na przedmiotowy najem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/11/2008 14:10:17)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/11/2008 14:10:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/11/2008 14:10:31)
Lista wiadomości