Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 204/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2008 r.
 

Uchwała Nr 204/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja".

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia bezpłatnego przejazdu Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieciom z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestnikom imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja", której organizatorami są Starostwo Powiatowe i ZHP Hufiec w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

            § 1. Zwalnia z opłaty  uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja" w dniu 5 grudnia 2008 r., za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. na trasie Środa Miasto - Śnieciska - Środa Miasto, określonej w uchwale Nr 312/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 01.04.2005 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową,.

            § 2. Zorganizowanie przejazdu opisanego w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu .

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - p. Jerzemu Helwigowi, Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - p. Iwonie Rutkowskiej - Krause.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 204/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 października 2008 roku

            W związku z współorganizacją imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja", ZHP Hufiec w Środzie Wlkp. zwrócił się z prośbą o uruchomienie Powiatowej Kolejki Wąskotorowej w Środzie Wlkp. w dniu 5 grudnia 2008 roku oraz o nieodpłatny przejazd kolejką dla dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego. Nieodpłatny przejazd stanowić ma atrakcję dla dzieci z okazji Mikołajek.
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/10/2008 07:57:13)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/10/2008 07:57:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/10/2008 08:00:50)
Lista wiadomości