Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 152/ 2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008 r.
 

Uchwała Nr 152/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 marca 2008 roku

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

         § 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego:

a) sprawozdanie roczne zwykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały,

b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.

         2. Postanawia przesłać sprawozdanie określone w ust. 1 pkt a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (27/03/2008 10:16:19)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (27/03/2008 10:32:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (28/03/2008 08:02:45)
Lista wiadomości