Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 130/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r.


Uchwała Nr 130/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2008 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

         § 1. Opiniuje pozytywnie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych położonej na terenie miasta Środa Wielkopolska wykazanej na załącznikach do pisma Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp. IiZ-5543/1/2008 z dnia 09-01-2008 roku.


         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.


         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 130/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2008 roku

Urząd Miejski pismem IiZ - 5543/1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg, wymienionych w załącznikach do ww. pisma.
Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 10.01.2008 r. zaopiniował pozytywnie propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wymienionych w ww. załącznikach, gdyż spełniają one warunki zaliczenia ich do tej kategorii zgodnie z art.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami).

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: P.Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (18/01/2008 08:46:06)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (18/01/2008 12:28:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (18/01/2008 12:28:41)
Lista wiadomości