Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 237/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending. Uchwała Nr 236/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5, na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 235/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Dallmayr Kaffee powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Alois Dallmayr. Uchwała Nr 234/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., 12 m2 gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr 2002/6, położonej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 233/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 232/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 231/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 230/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 229/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie Uchwała Nr 228/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 227/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009. Uchwała Nr 226/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok. Uchwała Nr 225/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr 224/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 223/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania drogi powiatowej w miejscowości Mączniki Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 221/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży oraz przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 220/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Uchwała Nr 219/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 218/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 217/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego. Uchwała Nr 216/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 274/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 215/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 214/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 213/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok. Uchwała Nr 212/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr 211/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 210/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 209/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie części działki, położonej w Kijewie. Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy. Uchwała Nr 207/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008. Uchwała Nr 206 / 2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2009 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej przedstawionej we wniosku Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 202/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 204/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja". Uchwała Nr 201/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 200/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego ... Uchwała Nr 199/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 198/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 września 2008 r. dot. wszczęcia pczynności przez ZDP w Środzie Wlkp. w celu udzielenia zamówień publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg, obsługi promu rzecznego, zakupu paliw. Uchwała Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 196/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. uchylająca uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2008 roku. Uchwała Nr 194/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 193/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 192/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 191/2008 Zarząd u Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała nr 190/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 189/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Powiatowej Kolei Wąskotorowej w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla". Uchwała Nr 188/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego wymienionych w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXIV/144/08 z dnia 30-06-2008 r.. Uchwała Nr 187/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych. Uchwała Nr 186/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch kserokopiarek Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 185/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 184/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 183/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 131/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008. Uchwała Nr 181/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 180/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 179/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 178/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 177/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 176/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 175/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała Nr 174/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia ulic na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych Uchwała Nr 173/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Uchwała Nr 172/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 171/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV, Kromolice - Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: Gablin, Chłapowo, Dominowo, Poświątne i Orzeszkowo. Uchwała Nr 170/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007" Uchwała Nr 169/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2007 rok. Uchwała Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwały Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku Uchwała Nr 165/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 163/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 164/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. o nr 101, 143, 104, 107 obr. Solec oraz na dz. nr 112 i 163/2 w obr. Sulęcin, gm. Krzykosy. Uchwała Nr 162/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 161/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 160/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 159/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 158/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 157 /2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4. Uchwała Nr 156/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 155/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Uchwała Nr 154/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska i we wsi Brodowo do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 153/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 152/ 2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok. Uchwała Nr 151/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok. Uchwała Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 149/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Winnej Górze. Uchwała Nr 148/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 147/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 146/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 145/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 1. Uchwała Nr 144/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie gminy Środa Wielkopolska w m. Kijewo do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 143 /2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r. Uchwała Nr 142/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007" Uchwała Nr 141/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4. Uchwała Nr 140 /2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 139/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego" Uchwała Nr 138/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Pani Anety Kłopot-Warteckiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp Uchwała Nr 137/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Uchwała Nr 136 /2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego" w 2008 r. Uchwała Nr 135/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Uchwała Nr 134/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008. Uchwała Nr 133/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 132/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 131/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008. Uchwała Nr 130/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.