Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 478/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 02 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr 478/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 02 czerwca 2006 roku
                                                                                             
 
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
 
         Na podstawie § 10 pkt. 1 uchwały Nr XXX/208/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
         § 1. W uchwale Nr 426/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok, zmienioną uchwałą Nr 433/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku, uchwałą Nr 452/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 r., uchwałą 455/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2006 roku, uchwałą Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku, uchwałą Nr 469/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 roku, wprowadza się zmiany w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (05/06/2006 15:32:40)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (05/06/2006 15:42:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (05/06/2006 15:42:33)
Lista wiadomości