Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 464/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r.
 
Uchwała Nr 464/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 maja 2006 roku
 
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
  
 
     Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR w Środzie Wlkp.
                                      
 
§ 3.Traci moc uchwała nr 154 /2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6.02.2004r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz uchwała nr 300/2005 z dnia 4.03.2005 r.w sprawie zmiany uchwały nr 154/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B. Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (16/05/2006 10:57:03)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (16/05/2006 10:57:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (16/05/2006 10:57:03)
Lista wiadomości