Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 grudnia 2006 r.
Uchwała Nr  4 / 2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 grudnia 2006 roku
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych  w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej.
 
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 4 Uchwały Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd wraz ze zmianami, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej w celach sportowo-rekreacyjnych, w godzinach popołudniowych, w okresie od 8 grudnia 2006 roku do 23 lutego 2007 roku.
  Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, wraz ze zmianami.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
Piotr Piekarski
    
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (07/12/2006 11:57:35)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (07/12/2006 11:57:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (07/12/2006 11:57:35)
Lista wiadomości