Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 548/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2006 r.
 
Uchwała Nr 548/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 listopada 2006 roku
 
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Nr 529/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 
 
 
 
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w latach 2007 - 2009, zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. firmy UTAL Sp. z o.o. z  siedzibą Poznań - Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica w cenie brutto    572.985,81 złotych
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/11/2006 12:08:49)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/11/2006 12:09:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/11/2006 12:08:49)
Lista wiadomości