Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 500/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2006 r.
Uchwała Nr 500/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 sierpnia 2006 roku
 
 
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi.
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 17 pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uzgadnia pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi, załączony do pisma Burmistrza Miasta Środa Wlkp. nr GiGP-7321/3/2003/2004/2005/2006 z dnia 10 lipca 2006 roku.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (22/08/2006 09:02:25)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (22/08/2006 09:02:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (22/08/2006 09:02:25)
Lista wiadomości