Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 484/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
Uchwała Nr 484/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 czerwca 2006 roku
 
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi.
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 17 pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uzgadnia pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi, załączony do pisma Wójta Gminy Krzykosy nr UG 7321/OP/8/06 z dnia 9 czerwca 2006 roku.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B. Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/07/2006 08:54:37)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/07/2006 09:09:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/07/2006 08:54:37)
Lista wiadomości