Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 473/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r.
 
UCHWAŁA NR 473 /2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 maja 2006 r.
 
 
 
Na podstawie art. 25 a i 25 b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r Dz. U. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego u p o w a ż n i a  Panią Krystynę Brzezinską - Dyrektora SP ZOZ w Środzie Wlkp., do:
-    wynegocjowania z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp najkorzystniejszych dla SP ZOZ w Środzie Wlkp. warunków umowy użyczenia działek nr: 2001/1 o powierzchni 0,0520 ha i 2002/1 o powierzchni 0,0175 ha, na których zlokalizowane są studnie głębinowe, będące własnością MPECW i K,
-    podpisania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wyżej opisanej umowy użyczenia z MPECW i K Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
mgr inż. Paweł Łukaszewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (23/05/2006 13:33:40)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (23/05/2006 13:33:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (23/05/2006 13:33:40)
Lista wiadomości