Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 433/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 lutego 2006 r.
Uchwała Nr 433/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 02 lutego 2006 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
 
 
 
       Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104) Zarząd Powiatu Średzkiego 
u ch w a l a co następuje:
 
   § 1. W uchwale Nr 426/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie  układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok, wprowadza sie zmiany dokonane uchwałą
Nr XXXI/217/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku.
 
   § 2. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załączników Nr 1 i 2 do uchwały Nr 426/2006  z dnia 13 stycznia 2006 roku Zarządu Powiatu Średzkiego , które stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (09/02/2006 13:01:01)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (10/02/2006 13:55:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (10/02/2006 13:55:04)
Lista wiadomości