Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 444/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r.
UCHWAŁA Nr 444 / 2006
 Zarządu Powiatu Średzkiego
  z dnia 10 marca 2006 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
 
         Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 - ze zmianami) oraz na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. Wyraża zgodę na nabycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego do pracowni USG tut. Szpitala, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
            §   3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Załącznik do uchwały.                                              
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (15/03/2006 12:21:10)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (15/03/2006 12:22:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (15/03/2006 12:22:24)
Lista wiadomości