Wyszukiwarka:

2006 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr 15/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły w 2007 roku. Uchwała Nr 13/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego. Uchwała Nr 12/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w miejscowości Trzebisławki do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 11/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 10/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 9/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Nowe Miasto nad Wartą inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną". Uchwała Nr 8/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 7/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 6/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokalowych będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 5/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 531/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 roku. Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej. Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 2/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 554/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz MPECWiK w Środzie Wlkp.węzła cieplnego WG A-6A,znajdującego się w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 553/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie. Uchwała Nr 552/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 1 m2 łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej,przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 551/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 550/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 549/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 548/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup tablic rejestracyjnych. Uchwała Nr 547/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie przeznaczenia środków z budżetu powiatu na zakup niezbędnego wyposażenia dla narodzonych pięcioraczków i jego przekazania rodzinie Państwa Edyty i Marcina Ziemlińskim. Uchwała Nr 546/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 545/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 544/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej. Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2007 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 542/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie oddania w użyczenie SP ZOZ w Środzie Wlkp., lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2, będącego własnością Powiatu Średzkiego, w celu wykonywania zadań statutowych Uchwała Nr 541/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 540/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, położonego w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4. Uchwała Nr 539/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 538/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie klasy i placu manewrowego. Uchwała Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 2002/6, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury, polegającej na rozbudowie Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 536/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 535/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów. Uchwała Nr 534/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie przekazania sprzętu medycznego i urządzeń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 533/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 532/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 531/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 06 października 2006 r. w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Jerzego Helwiga. Uchwała Nr 530/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie odstąpienia od realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2006 r. Uchwała Nr 529/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wszczęcia procedury przetargowej na dostawę tablic rejestracyjnych. Uchwała Nr 528/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 527/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 526/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2005 rok. Uchwała Nr 525/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok oraz określenia zasad opracowania tych planów. Uchwała Nr 524/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 523/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskiwanego z wyrębu drzew na drogach powiatowych Powiatu Średzkiego stanowiącego własność Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 522/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007. Uchwała Nr 521/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznawania stypendiów studentom na rok akademicki 2006/2007. Uchwała Nr 520/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 243/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2002 r. Uchwała Nr 519/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., sali gimnastycznej. Uchwała Nr 518/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 517/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Uchwała Nr 516/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., sali lekcyjnej i sali gimnastycznej. Uchwała Nr 515/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2006 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 514/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 513/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 511/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., pomieszczeń w internacie. Uchwała Nr 510/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., pokoju w internacie. Uchwała Nr 509/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 508/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 507/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Pani Bernadety Staszak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do reprezentowania Powiatu Średzkiego we Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Szlachcinie 32 A. Uchwała Nr 506/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Pani B. Staszak - Dyrektora PCPR w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń w imieniu Powiatu Średzkiego związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" Uchwała Nr 505/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mebli biurowych Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 2 Uchwała Nr 504/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych na I półrocze. Uchwała Nr 503/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonych w Pętkowie i Koszutach. Uchwała Nr 502/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., sali gimnastycznej. Uchwała Nr 501/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., sali gimnastycznej. Uchwała Nr 500/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi. Uchwała Nr 499/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2006 r. Uchwała Nr 498/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 497/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przekazania sieci cieplnych na rzecz Gminy Środa Wlkp. Uchwała Nr 496/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 201/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007. Uchwała Nr 495/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 494/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 493/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała nr 492/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przedłożenia do uchwalenia Radzie Powiatu Średzkiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego"... Uchwała nr 491/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przedłożenia do uchwalenia Radzie Powiatu Średzkiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans edukacji studentów z powiatu średzkiego w roku akademickim 2006 - 2007"... Uchwała Nr 490/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, pomieszczenia znajdującego się na piętrze budynku administracyjnego. Uchwała Nr 489/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie oddania w użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. i Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 i 3... Uchwała Nr 488/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 487/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pokoju w internacie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 486/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 485/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 484/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi. Uchwała Nr 483/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 482/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 480/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia woli nabycia na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 479/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Uchwała Nr 478/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 02 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 477/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w m. Brodowo do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 476/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 475/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 474/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny składników majątkowych na rzecz Gminy Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl Uchwała Nr 473/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia pani Krystyny Brzezinskiej - dyrektora SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 472/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 463/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 471/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie poszerzenia składu komisji przetargowej. Uchwała Nr 470/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 469/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 467/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 446/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie wyłączenia z umowy użyczenia zawartej w dniu 26 marca 2004 roku w Środzie Wlkp., lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Uchwała Nr 466/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 465/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie. Uchwała Nr 464/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 463/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 462/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego. Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 460/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 442/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Przedszkola nr 3 w Środzie Wlkp. przy ul. Górki 5. Uchwała Nr 459/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.za 2005 rok. Uchwała Nr 458/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "AKTYWNY POWRÓT dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwałe bezrobotnych. Uchwała Nr 457/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "AKTYWNI BLIŻEJ PRACY dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich". Uchwała Nr 456/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2006 rok. Uchwała Nr 455/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 454/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 453/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 452/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 451/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 450/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkieg w 2006 roku. Uchwała Nr 449/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2005 rok. Uchwała Nr 448/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4. Uchwała Nr 447/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul.Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 446/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyłączenia z umowy użyczenia zawartej w dniu 26 marca 2004 roku w Środzie Wlkp. lokalu użytkowego nr 8, znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2 Uchwała Nr 445/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do uczestniczenia w imieniu Zarządu Powiatu na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej. Uchwała Nr 444/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 444/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 443/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem klasy przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 442/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Przedszkola nr 3 w Środzie Wlkp. przy ul. Górki 5. Uchwała Nr 441/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zobowiązania p. Krystyny Brzezinską - Dyrektora SP ZOZ, zwaną dalej "Dyrektorem" do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją postanowień zawartych umów. Uchwała nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała nr 439/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 438/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu w sprawie udzielenia kredytu z linii kredytowej CEB i EBI. Uchwała Nr 437/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 436/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia Uchwała nr 435/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 434/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Uchwała Nr 433/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 432 /2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie dwóch sal w internacie szkolnym. Uchwała Nr 431/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przyznania tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2005". Uchwała Nr 430/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Współpracy z Partnerami Zagranicznym. Uchwała Nr 429/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej w celach sportowo - rekreacyjnych. Uchwała Nr 428/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr 427/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. w sprawach dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych z pomieszczeń ZSZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 426/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 425/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w dniu 30 kwietnia 2006 roku w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla”. Uchwała Nr 424/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2005 roku. Uchwała Nr 423/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły w 2006 roku.