Wyszukiwarka:

2005 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr 422/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 roku. Uchwała Nr 421/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 420/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 419/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 417/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przeniesień środków między zadaniami realizowanymi ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr 418/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 416/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. Uchwała Nr 415/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego. Uchwała Nr 414/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego. Uchwała Nr 413/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego na obszarze powiatu średzkiego. Uchwała Nr 412/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 411/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej. Uchwała Nr 410/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej. Uchwała Nr 409/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Średzkiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej "RELAKS". Uchwała Nr 408/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku. Uchwała Nr 407/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 386/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 406/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej pracowni komputerowej wraz ze stanowiskami komputerowymi, Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z siedzibą we Wrocławiu, na okres przeprowadza Uchwała Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Współpracy z Partnerami Zagranicznymi. Uchwała Nr 404/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 403/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 402/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie: uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok. Uchwała Nr 401/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 400/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej mieszkania w internacie szkoły. Uchwała Nr 399/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2005 r w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 398/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 397/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2006 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 396/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 395/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 394 /2005Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "ŚRODA". Uchwała Nr 393 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej oraz części korytarza sali gimnastycznej. Uchwała Nr 392/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu osobowego w SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 391/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 390/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Gminy Środa Wlkp. Uchwała Nr 389/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kijewie, Gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 388/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 77/2000 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2000 r. Uchwała Nr 387/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie użyczenia obiektu sali gimnastycznej z zapleczem, dobudowanej do budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., położonej na działkach nr 2732 i nr 2734/3 w Środzie Wlkp. Uchwała Nr386/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Pana Eugeniusza Nowackiego - Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli. Uchwała Nr 385/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wykonania usług i dostawy na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.w imieniu, którego działać będzie Pan Jerzy Helwig - Dyrektor. Uchwała Nr 384/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok oraz określenia zasad opracowania tych planów. Uchwała Nr 383/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr382/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 381/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej, w celach sportowo-rekreacyjnych. Uchwała Nr 380/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę istniejącego budynku gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą. Uchwała nr 379/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów studentom na rok akademicki 2005/2006. Uchwała nr 378/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006. Uchwała Nr 377 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "ŚRODA". Uchwała Nr 376/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała nr 375/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Koszutach i Trzebisławkach gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 374/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 174/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2004 r. Uchwała Nr 373/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Lasoty - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 372/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Aliny Matuszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp., Uchwała Nr 371/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Mari Stępień do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr 370/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyboru oferty w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na przebudowę bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp., Uchwała Nr 369 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 368/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej pokoju w internacie. Uchwała Nr 367/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 366 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 365/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Emilii Ostrowskiej - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. do zawarcia umów na dostawę i odbiór mediów do sali gimnastycznej. Uchwała Nr 364/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej, w celach sportowo-rekreacyjnych. Uchwała Nr 363/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie dwóch pomieszczeń oraz placu manewrowego do prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców. Uchwała Nr 362/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 361/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu na wyposażenie sterylizatorni i bloku operacyjnego SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 360/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w dniu 24 września 2005 roku w ramach imprezy pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla". Uchwała Nr 359/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie jednego pomieszczenia na sklepik szkolny. Uchwała Nr 358/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego Uchwała Nr 357/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia Uchwała Nr 356/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją robót budowlanych, dotyczących inwestycji pod nazwą "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp". Uchwała Nr 355/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Uchwała Nr 354/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie unieważnienia postępowania na rozbudowę istniejącego budynku gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Uchwała Nr 353/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie. Uchwała Nr 352/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej lokalu mieszkalnego w internacie szkoły. Uchwała Nr 351/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z budową sali gimnastycznej przy LO w Środzie Wlkp. oraz rozbudową istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście n/ Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Uchwała Nr 350/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 349/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Uchwała Nr 348/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie warunków udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 347/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 346/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 265/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2004 roku. Uchwała Nr 345/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na rozbudowę istniejącego budynku gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Uchwała Nr 344/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr 343/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie i ustalenia dodatku funkcyjnego Uchwała Nr 342/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2004 rok. Uchwała Nr 341/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły i internatu. Uchwała Nr 340 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku administracyjnego. Uchwała Nr 339/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 338/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 337/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniajaca Jerzego Helwiga - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 336/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 335/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących z pracowni chemicznej w LO w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 334/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla pracowni biologicznej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 333/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia Uchwała Nr 331/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 330/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego. Uchwała Nr 329/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 328/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 327/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie ubezpieczenia majątku Powiatu Średzkiego oraz majątku do ubezpieczenia którego zobowiązane są jednostki organizacyjne Powiatu Średzkiego, zgodnie z obowiązującymi umowami. Uchwała Nr 326/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z budową sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 325/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, auli szkolnej, Pani Katarzynie Piriankow, w celu przeprowadzenia kursów jogi. Uchwała Nr 324/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Koszutach i Trzebisławkach gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia pożyczki w roku budżetowym 2005 do wysokości 40.000 zł. Gospodarstwu Pomocniczemu w Kijewie przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 322/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 321/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 265/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2004 roku. Uchwała Nr 320/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 319/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 318/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie. Uchwała Nr 317/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki. Uchwała Nr 316/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 315 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 314/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 313/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. dot. udzielenia zamówienia publicznego na rozbudowę istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Uchwała Nr 312/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową. Uchwała Nr 311 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4. Uchwała Nr 310/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku administracyjnego, na prowadzenie działalności gospodarczej... Uchwała Nr 309/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2005 r. dot. przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2004 rok. Uchwała Nr 308/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 307/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 237/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia Uchwała Nr 306/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabiegu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. Uchwała Nr 305/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej firmie LENA LIGHING S.A. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp., w celach sportowo-rekreacyjnych. Uchwała Nr 304/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 303/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 302/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 301/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie wyboru oferty na budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. - etap wykończeniowy. Uchwała Nr 300/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 299/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie. Uchwała Nr 298/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów promocyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 297/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego, w 2005 roku. Uchwała Nr 296/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, części gruntu, o powierzchni 200 m2 działki nr 155/15 , dla firmy PPSW Metallon, Józef Górski, Czerwonak, Plac Zielony 6/21. Uchwała Nr 295/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia Pani K. Brzezinskiej - Dyrektorowi SP ZOZ w Środzie Wlkp. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw na rzecz Szpitala w Środzie Wlkp. dwóch pomp infuzyjnych, kompletów pościeli oraz kocy. Uchwała Nr 294/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 237/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 293/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym. Uchwała Nr 292/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 291 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły i internatu w 2005 roku. Uchwała Nr 290 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia w zakresie wykonywania czynności dot. nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 289/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie: przyznania tytułu " Ambasador Powiatu Średzkiego 2004 roku". Uchwała Nr 288/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2005 rok. Uchwała Nr 287/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, części pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Rolniczych, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Ogniska w Szlachcinie, w celu zabezpieczen Uchwała Nr 286/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 285/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie: nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2004 roku Uchwała Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Średzkiegoz dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie corocznego przeprowadzania na terenie Powiatu Średzkiego konkursu pn. " Ambasador Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr 283/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia, na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni. Uchwała Nr 282 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia, na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni. Uchwała Nr 281/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni. Uchwała Nr 280 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia, na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni. Uchwała Nr 279 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego, Pielęgniarskiemu Ośrodkowi Medycyny Szkolnej "Szkol-Med". Uchwała Nr 278 / 2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok Uchwała Nr 277/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr 276 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, w celach sportowo-rekreacyjnych. Uchwała Nr 275 /2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej pokoju w internacie, Panu Witoldowi Wilińskiemu, zamieszkałemu w Małachowie 13, 62-230 Witkowo.