Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2019 Starosty Średzkiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzanie Wewnętrzne Nr 9/2019 Starosty Średzkiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz do udzielania pierwszej pomocy Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2019 Starosty Średzkiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2019 Starosty Średzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2019 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 7/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2019 Starosty Średzkiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2019 Starosty Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Zarządzenie Wewnęrzne Nr 3/2019 Starosty Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2019 Starosty Średzkiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS). Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2019 Starosty Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej