Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2018 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania. Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia należności pieniężnych członkom Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2018 Starosty Średzkiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2018 Starosty Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2018 Starosty Średzkiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 30 kwietnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2018 Starosty Średzkiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości