Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2017 Starosty Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2017

Starosty Średzkiego
z dnia 1 sierpnia 2017 r.    

w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.    

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z § 34 pkt 2 lit. a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wraz ze zmianami, zarządzam co następuje:  

§ 1. Wprowadzam Zasady użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji  

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2017 Starosty Średzkiego z dnia 23 marca  2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załączniki do zarządzenia:
  1. Zasady użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami:
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (02/08/2017 08:34:36)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (02/08/2017 08:34:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/08/2017 08:34:36)
Lista wiadomości