Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2017 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2017 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2017 Starosty Średzkiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2017 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2017 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2017 r., w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2017 Starosty Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2017 Starosty Średzkiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2017 Starosty Średzkiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2017 Starosty Średzkiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2017 Starosty Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2017 Starosty Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2017 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2017 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej