Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2016 Starosty Średzkiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2016 Starosty Średzkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2016 Starosty Średzkiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2016 Starosty Średzkiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.