Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 20/2015 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19/2015 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2015 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2015 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2015 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2015 Starosty Średzkiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2015 Starosty Średzkiego z dnia 15 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2015 Starosty Średzkiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2015 Starosty Średzkiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2015 Starosty Średzkiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2015 Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2015 Starosty Średzkiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2015 Starosty Średzkiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2015 Starosty Średzkiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.