Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2014 Starosty Średzkiego z dnia 2 grudnia 2014r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2014
Starosty Średzkiego
z dnia 02 grudnia 2014r.
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
 
   § 1. W załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego  Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wprowadzam następującą zmianę:

- we wzorze: Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej - zapis zawarty pod Lp. 1, 2 i 9 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.
Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego
Nazwisko i imię    
   oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego
Wzór podpisu upoważnionego
Wzór podpisu
 zastępującego
1.
Czesław Guzewski    Starosta
Piotr Kasprzak
Wicestarosta
 
 
2.
Piotr Kasprzak Wicestarosta
 
 
 
9.
Elżbieta
Dolatowska-Bachorz
p.o Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 
 
 
 
 
    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian
 
    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ Czesław Guzewski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (25/02/2015 09:48:25)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (25/02/2015 09:51:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (25/02/2015 09:48:25)
Lista wiadomości