Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19/2014 Starosty Średzkiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2014 Starosty Średzkiego z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 17/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 15/2014 Starosty Średzkiego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia należności pieniężnych członkom Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wlkp. z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2014 Starosty Średzkiego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2014 Starosty Średzkiego z dnia 24 września 2014 r. dotyczy wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2014 Starosty Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2014 Starosty Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2014 Starosty Średzkiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2014 Starosty Średzkiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2014 Starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2014 Starosty Średzkiego z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2014 Starosty Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2014 Starosty Średzkiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia procedury windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Średzkiego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2014 Starosty Średzkiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dnia 20 czerwca 2014 r. i dnia 24 grudnia 2014 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2014 Starosty Średzkiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2014 Starosty Średzkiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.